Bebek Ekle

Havale (konvulziyon)

Havale terimi genellikle çocukluk çağı için kullanılır. Erişkinlerde bu bozukluk ise epilepsi olarak adlandırılır. Çırpınma, kasılma ile görülen krizler “konvulziyon (havale)” olarak ifade edilir. Bu tür belirti vermeyenlere “nöbet” denmektedir. İnsanların %4-5 ‘i yaşamları boyunca bir kez konvulziyon geçirir.

  Havale terimi genellikle çocukluk çağı için kullanılır. Erişkinlerde bu bozukluk ise epilepsi olarak adlandırılır. Çırpınma, kasılma ile görülen krizler “konvulziyon (havale)” olarak ifade edilir. Bu tür belirti vermeyenlere“nöbet” denmektedir. İnsanların %4-5 ‘i yaşamları boyunca bir kez konvulziyon geçirir. En sık görüldüğü yaşlar hayatın ilk 5 yılıdır. Ani-geçici-bulgusuz konvulziyonlar veya tekrarlayıcı konvulziyonlar (epilepsi) olmak üzere 2 türdür.

1)Ani-geçici konvulziyonlar:

  • Febril(ateş nedenli) konvulziyonlar

Altı ay ile 2 yaş arasındaki bebeklerde, ateşten kaynaklanan havaleye oldukça sık rastlanır. Herhangi bir ateşlihastalık sırasında, bebek havale geçirme riski taşır. Çünkü çocuğun 6 ay – 2 yaş arasında sinir sistemi henüztamamen olgunlaşmamıştır ve çok hassastır.  Havalenin tekrarlama şansı fazladır, teorik olarak, her ateş yükselişi havaleye yol açabilir. Ama ateşin çokhızlı yükselmesi en önemli faktördür. Burada aileden gelen bir eğilim de söz konusu olabilir. 

Havalenin belirtileri : Çocuk aniden sararır, bilincini kaybeder vücudu katılaşır, gözleri döner, kol ve bacaklardave yüzde sarsıntılar olur. Birkaç dakika sonra kriz biter, çocuk sesli olarak nefes alır, gevşer ve uyur. Çoğuzaman kriz, hafif bir sertleşme, birkaç sarsılma, güçsüz kalıp yere düşme, çok kısa süren bir bilinçsizlik şeklindeortaya çıkar ve havale geçirdiğini anlamak mümkün olamaz. 

Bu hafif krizlerde, gözlerin devrilmesi çocuğun bilincini kaybettiğinin kanıtıdır. Havalenin görünüşü korkuvericidir ama tehlikeli değildir. Havale geçiren bir çocuğun ateşini düşürmek gerekir. Üstündeki örtülerkaldırılmalı , 10 dakikalık bir ılık banyo yaptırılmalı, gerekirse banyo birkaç defa tekrarlanmalıdır, buz torbasıkoymak, ıslak havluya sarmak da işe yarayacak çözümler. Parasetamol veya aspirin gibi ateş düşürücüler dekullanılabilir. 

Doktor gelince eksik yapılmış bir şey varsa tamamlar, kriz atlatılmamışsa gereken ilaçları verir. Kriz geçtiktensonra, doktor çocuğu genellikle hastaneye kaldırır, çünkü bazı tahliller yapılması gerekir. 

Bu tahlillerde ateşin sebebi aranır. Çoğunlukla ateş rino farenjit veya grip gibi zararsız bir nedenden kaynaklanır ama bazen de çokciddi enfeksiyonlar sonucu ortaya çıkmış olabilir. (idrar yolu enfeksiyonu, menenjit vs)

Havale geçiren bir çocukta, bunun bir daha tekrarlanmaması için önlemler alınmalıdır. Ateşi çıktığı zaman,derhal yukarıda belirttiğimiz şekilde hareket edilmeli, ateşe karşı ilaç verilmelidir. Buna bazen Valium da ilaveedilir. (Ağızdan damla şeklinde 3 kere verilir) Doğru şekilde kullanıldığı zaman Valium tehlikesiz ve çok normalbir ilaçtır. Bu konuda doktorunuza danışabilirsiniz.

Uzun süren, şiddetli bir kriz geçiren çocuklarda , ateş çıktığı zaman alınacak tedbirler yetersiz olabilir. Doktorböyle durumlarda çocuğa 1 sene kadar sürecek bir tedavi verebilir. 

Bu 1 yaşından küçük olan ve 10-15 dakikalık krizler geçiren çocuklara veya ailesinde sara hastalığı bulunançocuklara uygulanır. 

Havale krizinin çok korkutucu olması , çocuğun hastaneye kalkmasına bile neden olması aileleri çokendişelendirir. Ama krizden sonra çocuk normal hayatına devam eder.

Ateş nedenli havalelerin sadece %4’ünde kalıcı tekrarlayıcı konvulziyonlara yani epilepsiye dönüşüm sözkonusudur. Böyle bir prognoz gösterebilecek olan ateş nedenli havalelerin ortaya çıkması için genelde şukriterler geçerlidir:

  • Ailede epilepsi bulunması
  • Daha önce geçirilmiş beyin lezyonu
  • İlk havalenin 1 yaştan önce veya 4 yaştan sonra görülmesi
  • Aynı enfeksiyon sırasında defalarca havale geçirilmesi
  • Üçten fazla havale öyküsü
  • Kalıcı EEG bulguları 

 

  • Yenidoğan konvulziyonları

Metabolik

Ateşsiz havale çok daha az görülür ve anlamı çok değişiktir. Birçok hastalık buna neden olabilir. Kandaki şeker veyakalsiyum düşmesi gibi biyolojik nedenleri olabileceği gibi beyinde bir zedelenme olanağı da muhtemeldir. Hiçbir nedenbulunmamışsa, bu havaleler sara hastalığı olarak kabul edilir.

2) Kronik tekrarlayıcı konvulziyonlar:

SARA – EPİLEPSİ

Havaleye benzeyen krizlerin tekrarlanması ile ortaya çıkar. Bu krizler, ateş yüzünden meydana gelenhavalelerin aksine, çocukta ateş yokken ortaya çıkar. Bu krizlerde şeker düşmesi, kalsiyum eksikliği gibi biyolojiknedenler yoktur. Önce organik, yani beyinde oluşmuş bir zedelenme var olup olmadığı aranır : Günümüzde MR(Manyetik Rezonans) veya diğer görüntüleme araçlarıyla bunlara cevap bulunabiliyor. 

Eğer saranın sebebi bulunamadıysa buna birincil epilepsi adı verilir. Bu tip hastalar, normal insanlara nazarandaha kolay kasılıp kalabiliyorlar , bu onların yapısal bir sorunu olarak ortaya çıkıyor. 

Sara krizleri çocuklarda çeşitli şekillerde görülebiliyor. En çok görülen şekli tam epilepsi krizidir: Aniden çocukbilincini kaybeder, vücudu gerilerek kasılır, sonra sarsılmalar başlar ,gözler sabit ve devriktir, nefes tıkanır.Birkaç saniye sonra kriz biter, hasta gürültülü bir biçimde nefes almaya başlar, çocuğun bütün kasları gevşer vebazen idrar kaçırır. Sonra çocuk uyur ve uyandığı zaman krizi hakkında hiçbir şey hatırlamaz 

Yarım krizler ani kasılma veya gevşeme gözlerin devrilmesi, birkaç sarsıntı şeklinde olur.

Sınırlı krizler ise yalnız yüzde kasılma yapar, bilinç yerindedir. Çocuk konuşamaz ama duyar. 

Birde uyuma veya uyanma anında geçirilen krizler vardır. 

Yaşa göre de çeşitli krizler görülür. Üç yaşında bebeklerde absans denilen birkaç saniyelik bilinç kaybı olur.3-3.5 ay arasında “fleksiyonlu spazm” denilen krizler ciddidir ve hemen tedavi gerektirir. 

Sara krizi geçiren çocuk tabi ki doktor kontrolü altında olacaktır. Ama şunu da bilmek gerekir ki artıkçocuklarda görülen sara , insanı hayat boyu ilaç almaya mahkum eden tedavisi olamayan bir hastalık olmaktançıkmıştır. Bazı vakalar hem zararsız, hem de geçici bile olabilir. 

Bazı şekilleri ciddidir ve ilerleyicidir. Tedavi yolu ile dengelenmesi zor olduğu için bu işin uzmanı olan doktorlartarafından takip edilmeleri gerekir. Üç yıl boyunca kriz görülmezse, doktor, yavaş yavaş ilaçları keser. Tedaviboyunca ilaçlar bir gün dahi aksatılmamalıdır ve doktorun onayı olmadan katiyen kesilmemelidir. 

Bazı krizler sürekli ışıktan kaynaklanır (TV ekranı, video oyunları, bilgisayar gibi..) Bu çocuklara çok düzenli biryaşan kurmak gerekir, özellikle uykusuz kalmamasına dikkat edilmelidir. Bunun yanında çocuk normal bir okulhayatı sürdürmelidir, aşırı koruma altına alınmamalıdır. Kendi yaşıtları ile normal sınıflarda okutulmalıdır. Bazızor durumlarda çocuk ve ailesinin psikolojik destek alması gerekebilir. Çocuk normal oyun ve spor aktivitelerinekatılabilir. Kontrol altında olmak şartıyla yüzme sporu da yapabilir.

Çoğunlukla epileptik çocuklar , duygusal ve psikomotor açıdan normal ve uyumlu bir şekilde gelişirler.

Yorumlar

Fatih Yiğit 01 Mart 2011

EEG Beynin faliyeteleri sırasında kendiliğinden oluşan sürekli ,ritmik elektriksel potansiyeller ve aktivasyon yöntemleriyle ( fotik ,hpv,uyku, vb..) uyarılmış iken birazdaha farklı olan elektriksel poatansiyeller , bu elektriksel potansiyellerin değişimlerinin yazdırılması yöntemine EEG (ELEKTROENSEFALOGRFİ) DİYORUZ. EEG ÇEŞİTLERİ : RUTİN EEG : Uyanıklık eeg si diye bilinir.20-30 dakika sürer. Çekim sırasında 10 saniye ara ile 4-5 kez göz aç-kapa , 3-5 dakika hipervantilasyon (derin nefes alıp-verme) , 5-7 dakika fotik stimülasyon (ışıklı uyarı) gibi aktivasyon yöntemleri uygulanır. UYKU EEG : Klinik olarak epilepsi düşünülen ancak rutin EEG tetkiklerinde yeterli bulgunun görülmediği hastalarda başvurulan bir aktivasyon yöntemidir. Uygun ilaçlarla sağlanan uykuda veya spontan uyku sırasında yapılan EEG tetkikidir. Tetkik gün içinde kısa süreli olarak en az bir uyku siklusunu görecek şekilde veya gece uykusunda daha uzun süreli olarak yapılmaktadır. Bu uygulama içinde gece spontan uykuda yapılan tetkikin aktivasyon yöntemleri içinde fizyolojik şartlarda ve etik açıdan en uygun yöntem olduğunu ayrıca yeterli bilgi sağlama bakımından da en etkili yöntem olduğunu vurgulamak gerekir. Uykunun biyoelektrik patolojiyi aktive etme özelliği gösteren dönemi NREM dönemleridir Özellikle rutin EEG’nin yetersiz kaldığı küçük çocuklarda uyku EEG’si tetkikleri sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. EEG tamamen ağrısız ve zararsız bir inceleme yöntemidir EEG çekilmeye başlamadan önce kafanın belli bölgelerine elektrotlar yapıştırılır. EEG çekilirken hastaya elektrik verilmez, tam tersine hastadan beyindeki elektriksel değişikler kaydedilir EEG ile akıldan gecen düşünceler okunmaz ve zeka ölçülemez. EEG LABORATUARI VE ÇOCUK NÖROLOJİ MERKEZİ Dr. AYDAN ANGAY YeniDoğan -Çocuk -Erişkin nörolojik muayene ve RUTİN EEG -UYKU EEG -TÜM GECE EEG Çekimleri yapılır. 0532 286 8285

Siz de Yorum Yapın!

Yorum yazabilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
Üye girişi yapın veya kayıt olun.
Bebekler

Aramıza Katılın

Bebek

Bebek.com Ailesine Hoşgeldiniz!

Anne adayı mısınız? Yoksa Bebeğiniz Yolda mı? Hamileyseniz son adet tarihinizi, bebeğiniz varsa lütfen bebeğinizin doğum tarihini giriniz.

E-Posta Adresiniz:

Giriş Yap

5000'e yakın isim seçeneği ve anlamlarıyla birlikte arayabilirsiniz...